• Nowa jakość utylizacji odpadów medycznych więcej
 • Odbiór odpadów medycznych na terenie Trójmiasta więcej
 • Odbiór odpadów medycznych na terenie Województwa Pomorskiego więcej

Oferta kompleksowej usługi odbioru i utylizacji odpadów

Odbiór odpadów

Odbiór przez przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR do gospodarowania materiałami niebezpiecznymi

Transport odpadów

Własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych, spełniający wymogi ADR

Utylizacja odpadów

Pełna odpowiedzialność za powierzone materiały niebezpieczne od momentu odbioru aż po utylizację

Oferta kompleksowej usługi odbioru i utylizacji odpadów skierowana jest szczególnie do:

 • zakładów opieki zdrowotnej
 • gabinetów lekarskich
 • gabinetów stomatologicznych
 • klinik medycyny estetycznej
 • szpitali
 • laboratoriów
 • szkolnych gabinetów pielęgniarskich i dentystycznych
 • gabinetów weterynaryjnych
 • gabinetów kosmetycznych
 • aptek
 • studiów tatuażu
 • innych jednostek wytwarzających odpady niebezpieczne.

Oferujemy

Transport małogabarytowy po konkurencyjnych cenach

Specjalistyczne pojemniki i worki na odpady spełniające wszelkie wymagania sanitarne /p>

Własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych, spełniający wymogi ADR

Przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR do gospodarowania materiałami niebezpiecznymi

Pełną odpowiedzialność za powierzone materiały niebezpieczne od momentu odbioru aż po utylizację

Transport i utylizacja innych odpadów niż odpady medyczne
 

Prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą dot. wytwarzania odpadów medycznych

Umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe

Terminowość i profesjonalizm

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Kody odpadów

Odbierane odpady medyczne i weterynaryjne:

 • 18 Odpady medyczne i weterynaryjne
 • 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 • 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 • 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
 • 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
 • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 • 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
 • 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
 • 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
 • 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
 • 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
 • 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
 • 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 • 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
 • 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
 • 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 02 02* Sorbenty materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 • 15 02 03 Sorbenty materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 • 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne ( np. odczynniki chemiczne ) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
 • 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

Odbieramy także KAT I , KAT II i KAT III

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nasi pracownicy chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.

MedEko

80-299 Gdańsk, ul. Niedziałkowskiego 6D

e-mail

biuro@medeko.pl

Telefon

+48 736 622 622

NIP 586-230-19-20
REGON 363-210-302
KRS 0000591561